UBEZPIECZENIA 2024

Bank Spółdzielczy w Chłopicach współpracuje z wieloma towarzystwami ubezpieczeń, oferując pełny zakres ubezpieczeń zawieranych na bardzo korzystnych warunkach, również cenowych. Proponujemy Państwu m. in. :

* Ubezpieczenia majątkowe

* Ubezpieczenia rolne w tym.:

-obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia

gospodarstwa rolnego,

– obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,

– ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym,

– ubezpieczenie zwierząt od padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności,

– ubezpieczenie upraw od zdarzeń losowych,

– ubezpieczenie upraw od gradobicia,

– ubezpieczenie maszyn i sprzętu rolniczego (agro casco),

– obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (rolniczych),

– ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów rolniczych,

– ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków mogących powstać w wyniku wykonywania prac w gospodarstwie rolnym oraz w życiu prywatnym,

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadanego mienia,

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług między sąsiedzkich,

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnego z tytułu prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego.

* Ubezpieczenia komunikacyjne

* Ubezpieczenia osobowe następstw nieszczęśliwych wypadków

* Ubezpieczenia OC

Telefon kontaktowy 16 622 24 25

530 996 948