BLIKOMANIA – ZAPRASZAMY DO LOTERII

Każdy Klient Banku z Grupy BPS, który wykona transakcję BLIKIEM bierze udział w losowaniu atrakcyjnych nagród!

Strona rejestracyjna loterii: www.blikomania.pl 

Zasady BLIKOMANII 2023:

  • termin 3.04- 4.06.2022 (2 miesiące)
  • nagroda główna – 63 nagrody – sztabki złota – losowane codziennie po jednej sztuce
  • nagrody II stopnia – czeki BLIK o wartości 100 zł w przypadku wygranej za wszystkie transakcje BLIKIEM poza transakcjami zbliżeniowymi (6300 nagród)
  • nagrody II stopnia – czeki BLIK o wartości 200 zł w przypadku wygranej za transakcje zbliżeniowe (3150 nagród)

Do wygrania jest łącznie 9 513 szt. nagród!

Nagrodę główną można wygrać tylko 1 raz w ciągu trwania loterii. Czeki BLIK można wygrać wielokrotnie, jednak tylko jeden dziennie

Nowość! Nagroda gwarantowana za rejestrację w loterii!

  • w tym roku dodatkowym wyróżnikiem jest nagroda przydzielana za rejestrację każdemu Uczestnikowi. Nagrodą będzie darmowy kod na jeden z 20 e-booków do wyboru. Kod będzie można zrealizować u Legimi, na stronie: http://www.legimi.pl.


Nagroda Gwarantowana nie jest uwzględniana w Regulaminie Loterii BLIKOMANIA, ponieważ nie będzie losowana. Dla Nagrody Gwarantowanej przygotowany został oddzielny dokument „Zasady przyznawania Nagrody Gwarantowanej”. Akceptacja tego dokumentu przez Uczestnika odbywać się będzie poprzez zaznaczanie tego samego chcek box’u gdzie będzie oznaczony Regulamin Loterii. Dokument „Zasady przyznawania Nagrody Gwarantowanej” będzie dostępny na stronie BLIKOMANII.

Podobnie, jak w poprzednich latach, warunkiem wzięcia udziału w BLIKOMANNI będzie
akceptacja Regulaminu oraz odpowiednich zgód na stronie rejestracyjnej www.blikomania.pl
+ zapłata 1 zł na konto Fundacji Uniwersytet Dzieci.

Losowania będę się odbywały raz w tygodniu i będą obejmowały wszystkie dni z poprzedzającego tygodnia

REGULAMIN LOTERII